Kiertopalkinnot, rotumestaruudet ja Open Show

Pisteet tulee ilmoittaa 15.1. mennessä osoitteeseen: kilpailut@amstaffiyhdistys.net

Kiertopalkinto- ja rotumestaruuskilpailujen säännöt

Kilpailuihin saavat osallistua kaikki Suomeen rekisteröidyt, Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsenten omistamat ja nimissä kilpailevat amerikanstaffordshirenterrierit.

Poikkeukset:

  • Hopeapanta-kilpailu, jossa kilpailuun osallistuvan koiran tulee lisäksi olla Suomessa syntynyt, suomalaisen kasvattajan koira.
  • Amstaffipentu-kiertopalkinto, jossa koiran ei tarvitse olla rekisteröity Suomeen (koiran tulee olla rekisteröity johonkin FCI-maahan).

Kilpailukausi on kalenterivuosi, ja omistajan on oltava vähintään puoli vuotta yhdistyksen jäsen ko. kilpailukaudella. Koiran omistajan tulee itse ilmoittaa koiransa pisteet tehtävään erikseen määrätylle taholle.

Lisäksi:
Mihinkään Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin ei saa osallistua henkilö, joka on toiminut Suomen eläinsuojelulain vastaisesti, tai johon on kohdistunut kurinpidollisia toimia Suomen Kennelliitto ry:n osalta, tai jolla on taloudellisia laiminlyöntejä tai muita rikkomuksia Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:tä kohtaan.

Osallistumisoikeus evätään niin pitkäksi aikaa, kuin em. sanktiot ovat voimassa ja/tai kunnes taloudelliset laiminlyönnit Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:tä kohtaan on hoidettu.

Tämä koskee myös ko. henkilön omistamia koiria. Epäselvissä tapauksissa osallistujan on todistettava koiran omistajuussuhteet Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n tapahtumajärjestäjälle, jolla on oikeus tarkistaa asia.

Kiertopalkinto tulee palauttaa samassa kunnossa kuin se on ollut palkintoa vastaanottaessa.