Käyttäytyminen

KÄYTTÄYTYMISEN JALOSTUSTARKASTUS

Amstaffin käyttäytymisen ihanneprofiili

Kennelliiton Käyttäytymisen jalostustyöryhmä on hyväksynyt 1.1.2023 Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry.n ehdotuksen amerikanstaffordshirenterrierin viralliseksi ihanneprofiiliksi käyttäytymisen jalostustarkastukseen.

Käyttäytymisen jalostustarkastuslomake⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠