Uroslista

Uroslista on tarkoitettu apuvälineeksi kasvattajille heidän etsiessään sopivaa urosta nartulleen.

Amstaffiyhdistys tai sen jalostustoimikunta ei ota kantaa tai vastuuta uroksen sopivuudesta jalostukseen.

Uroslistalle voi ilmoittaa rekisteröidyn amstaffiuroksen, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
• Uros on virallisesti tutkittu lonkkaniveldysplasian varalta ja sen tulos on A, B tai C.
• Uros on virallisesti tutkittu kyynärniveldysplasian varalta ja sen tulos on 0 tai 1.
• Uros on virallisesti silmätarkastettu, lausunnon ei tarvitse olla voimassa.
• Uros on ataksiaterve tai -kantaja.

Ilmoita uroksesi Amstaffiyhdistyksen uroslistalle täyttämällä kaavake.

Listalle tulevan uroksen valokuvan pitää olla vaakatasossa. - Kuvan tulee olla teknisesti tarkka ja kooltaan mahdollisimman suuri. - Ilmoita samalla kuvaajan nimi ja muut tiedot, jotka haluat julkaistavan. - Varmistathan, että sinulla on oikeudet julkaista kuva, jos se on jonkun muun ottama. - Yhdistys pidättää oikeuden käyttää kuvia myös muissa julkaisuissaan. Valokuva lähetetään osoitteeseen jalostustoimikunta (at) amstaffiyhdistys.net (otsikoksi Uroslista/Koiran Nimi)