Ohjeita kasvattajaksi aikovalle


Kennelnimihakemus tehdään sähköisesti Kennelliiton Omakoira palvelun kautta.

Amerikanstaffordshirenterrierin rotujärjestö on Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry. Lisätietoa kennelnimen anomiseen löytyy SBTY ry:n sivuilta.

Suosittelemme tutustumaan rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO). Sieltä löytyy laajasti tietoa rodun historiasta, luonteesta ja rodun jalostuksessa huomioitavista seikoista.