Terveyskyselyt

Pyydämme kaikkia amstaffin omistajia täyttämään allaolevia lomakkeita koiristaan ja lähettämään tiedot yhdistykselle. Yhdistys kerää näin tärkeää tietoa rotumme terveydestä. Koiran tietoja voi myöhemmin täydentää, joten jo nuoresta aikuisesta koirasta voi täyttää lomakkeet (esim. yli 2 vuotiaasta koirasta) ja tarpeen mukaan lisätä tietoja myöhemmin. Otamme mielellämme vastaan lomakkeita myös täysin terveistä koirista, sillä ne lisäävät tietoa rotumme yleisestä terveydentilasta.

Jalostustoimikunta hyödyntää lomakkeiden tietoja omissa tehtävissään sekä terveystilastojen päivityksissä. Yksilöitävissä olevia tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Terveyskysely luonteesta (MS Word -tiedosto, terveyskyselyn lisälomake luonteesta)
Tallenna tiedosto koneellesi, täytä ja lähetä sähköpostin liitteenä palautusosoitteeseen. Voit halutessasi myös tulostaa sen ja lähettää postitse palautusosoitteeseen.

Terveyskysely kasvattajille (pdf)Word- ja pdf -tiedostojen palautus  sähköpostitse: jalostustoimikunta (at)amstaffiyhdistys.net
Jos haluat palauttaa kyselyn postitse, pyydä postiosoite yllämainitusta sähköpostiosoitteesta.

Ikäkyselyn avulla Amstaffiyhdistys kartoittaa amstaffien elinikiä. Kysely on tarkoitettu elossa oleville yli 10-vuotiaille rekisteröidyille amstaffeille. Jos koirasi on edesmennyt, olethan ilmoittannut eliniän ja kuolinsyyn Kennelliiton, jotta rodun keskimääräinen elinikä pitää mahdollisimman hyvin paikkansa.

Ylläolevien kyselyiden lisäksi amerikanstafforshirenterriereiden rotujärjestö Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry pyytää vastaamaan

  • Suomen Kennelliitolla on 2019 uudistettu terveyskysely, josta rotuyhdistykset saavat tilastotietoa omasta rodustaan. Kysely on toteutettu eri tavalla kuin amstaffiyhdistyksen oma kysely ja tuo täten lisätietoja. SKL terveyskysely (online lomake)
  • Hännänjahtaus- ja paukkuarkuus -kyselyyn (online lomake) (toteuttajana SBTY ry)
  • Suomen amerikanstafforshirenterrieriyhdistyksen jalostustoimikunta kerää tietoa erityisesti Amstaffien syöpäsairauksista.
  • Suomen amerikanstafforshirenterrieriyhdistyksen jalostustoimikunta kerää tietoa rodun eliniästä ja kuolinsyistä.