Poikkeusluvat

Jos harkitset pentujen teettämistä, selvitä ensin rodun PEVISA ja JTO, sekä pentujen rekisteröintiin liittyvät Kennelliiton säännöt ja määräykset. Mikäli pentueen vanhemmat eivät täytä Kennelliiton koirarekisteriohjeen määräyksiä ja rotukohtaisia erityisehtoja, Kennelliitto ei rekisteröi niiden jälkeläisiä ilman poikkeuslupaa.

Mikäli olet epävarma rekisteröintiehtojen täyttymisestä, ota yhteyttä Kennelliittoon tai Amstaffiyhdistyksen jalostustoimikuntaan.

Kasvattaja voi joissakin tapauksissa koirarekisteriohjeen mukaan anoa Kennelliiton poikkeuslupaa pentueen rekisteröintiin. Tällaisia tilanteita amstaffeilla ovat:

 • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
 • nartun tiheään penikointia varten

Poikkeusluvan anominen

Poikkeuslupa-anomus tulee toimittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin ennen nartun suunniteltua astutusta. Asian käsittely rotuyhdistyksessä, rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä merkittävästi aikaa. Kennelliitossa osa anomuksista käsitellään jalostustieteellisessä- tai kasvattajatoimikunnassa, osa saatetaan jopa joutua viemään hallituksen päätettäväksi.

Anomuksessa pitää ilmetä:

 • anojan yhteystiedot
 • yhdistelmä (suunnitellun pentueen isä ja emä)
 • anojan perustelut

Lisäksi:

 • PEVISA:n vaatimat terveystutkimustulokset
 • ataksia todistukset (geneettisesti terveen yksilön osalta todistukset tutkituista vanhemmista).
 • valokuvat molemmista yksilöistä

Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen vielä liittää eläinlääkärin todistus siitä, että nartun kunto mahdollistaa sen astuttamisen seuraavaan juoksuun.

Kun asia on käsitelty jalostustoimikunnassa, poikkeuslupa-anomus etenee seuraavasti

 1. Amstaffiyhdistyksen hallitus käsittelee kokouksessaan
 2. SBTY ry:n hallitus käsittelee kokouksessaan
 3. Yhdistyksen sihteeri lähettää yhdistysten lausunnot anojalle
 4. Kirjallisen poikkeuslupa-anomuksen Kennelliittoon tekee kasvattaja

Otathan huomioon että asian käsittely rotuyhdistyksessä, rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä merkittävästi aikaa.