Ohjeita kasvattajille

Jalostuksen keskeiset tavoitteet:

  • Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen,
  • rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuksien kehittäminen,
  • koiran terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vakavampien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen,
  • rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua.

Tutustu Jalostus-valikon kautta tarkemmin jalostukseen liittyviin asioihin.

Kuva: Ossi Harju