Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry perustettiin 19.10.2002.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen Kennelliitto ry:n alaisena jäsenyhdistyksenä, sekä Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n alaisena rotuyhdistyksenä ja edistää amerikanstaffordshirenterrierien kasvatusta ja jalostusta. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on toimia aatteellisena yhdistyksenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastusten edistämiseksi.

Yhdistyksen tehtävänä on toteuttaa rotuun liittyvää valistustyötä, antaa neuvoja ja opastusta jäsenilleen, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia. Lisäksi yhdistys järjestää koiranäyttelyitä, harjoittaa jalostusneuvontaa, levittää tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä harrastajien että yleisön keskuudessa, seuraa kenneltoimintaa niin koti- kuin ulkomailla ja tekee alan kehittämiseen tähtääviä aloitteita. Amstaffiyhdistys harjoittaa myös yhteistoimintaa niin koti- kuin ulkomaisten keskusjärjestöjen, kennelyhdistysten sekä Suomen Kennelliitto ry:n kanssa.

Kuva: Greta Kannisto

Amstaffiyhdistys on:

  • Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n jäsen vuodesta 2003
  • Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n jäsen vuodesta 2004
  • Kennelliiton jäsen vuodesta 2006
  • Suomen palveluskoiraliiton jäsen vuodesta 2006 (palveluskoiraoikeudet 1.1.2007 alkaen)
  • Kennelliiton alainen rotuyhdistys (rotua harrastava yhdistys) 15.12.2011 lähtien.