Ulkomuoto

ULKOMUODON JALOSTUSTARKASTUS

Amstaffin ulkomuodon ihanneprofiili

Kennelliiton hyvinvointityöryhmä on hyväksynyt 15.2.2022 Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry.n ehdotuksen amerikanstaffordshirenterrierin viralliseksi ihanneprofiiliksi ulkomuodon jalostustarkastukseen.

Amstaffi ulkomuodon jalostustarkastuslomake⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠