Pentuelistan säännöt

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n pentuelistan säännöt (1.3.2021)

Yhdistyksen pentuelistalle hyväksytään astutetut yhdistelmät, syntyneet pennut ja uutta kotia etsivät yksittäiset amstaffit.

  • Kasvattajan tulee olla Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsen sekä kuulua yhdistyksen ylläpitämälle kasvattajalistalle.
  • Yhdistyksen jäsen voi ilmoittaa yksittäisen kodinvaihtajan listalle.
  • Yhdistyksen jäsen ei saa toimia Suomen eläinsuojelulain tai Kennelliiton kasvattajasitoumuksen vastaisesti.
  • Yhdistelmän tulee täyttää rodun Pevisa-vaatimukset.
  • Ataksiasairaan jälkeläisiä ei välitetä. Pentueen vanhemmista vähintään toisen tulee olla ataksian osalta terve.
  • Kasvattaja sitoutuu ilmoittamaan pennunostajat yhdistyksen jäseniksi 4kk:n sisällä myymisestä, mikäli ostaja sitä haluaa, eikä vielä ole jäsen.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä.

Kuva: Tiina Paunimo

Käytäntöjä:

Tiedot ilmoitetaan sähköpostitse pentuvälittäjälle pentutiedustelu(at)amstaffiyhdistys.net.

Listalle lähetetyt tiedot pyritään päivittämään noin viikon sisällä. Mikäli kasvattaja haluaa nettisivunsa linkitettävän ilmoitukseen, tulee täydellinen URL linkki (http:....) ilmoittaa muiden tietojen mukana.

Pentueen vanhemmista lisätään suorat linkit Koiranet -tietokantaan. Kasvattaja toimittaa linkin ulkomaisen koiran tuloksiin kyseisen maan tietokannasta, jos sellainen on , tai kasvattaja toimittaa kopiot vaadittavista terveystutkimuksista.

Kasvattajan tulee päivittää kahden viikon välein myymättömien pentujen määrä pentuvälittäjälle/verkkoherralle. Ilman päivitystä pentue katsotaan kokonaan myydyksi ja poistuu välitettävien listalta

Pentuvälityslistalla ilmoitetaan seuraavat tiedot:

Kasvattajan yhteystiedot, kennelnimi ja mahdollinen linkki internetsivulle.

Astutettu / syntynyt: ilmoitetaan astutusajankohta tai laskettuaika. Pentueen synnyttyä syntymäaika sekä syntyneiden pentujen sukupuolijakauma. Pennut ovat luovutusikäisiä aikaisintaan 7 viikon ikäisinä.

Pentueen vanhemmat: Vanhempien viralliset nimet ja linkki jalostustietokantaan.

→ Ataksia kohtaan merkitään koiran status yhdistyselle toimitetun testituloksen perusteella. Merkintä "terve" merkitään tällä listalla myös koiralle, jonka vanhemmat on testattu terveiksi, vaikka koiran polveutumista ei olisi varmennettu. Suomen kennelliiton jalostustoimikunta kuitenkin huomauttaa, että geneettisesti terveiksi voidaan virallisten testien osalta todeta vain ne koirat, jotka ovat vanhempiensa testitulosten valossa terveita JA niiden polveutuminen on varmistettu DNA testillä. Statuksen terve tai kantaja saanut koira ei sairastu itse ataksiaan, eli kantaja -statuksesta ei ole koiralle itselleen haittaa. Ataksiasta lisää ataksia -sivulla.

HUOM! Ole ystävällinen ja tarkista, löytyykö koirien tulokset yhdistyksen ataksialistauksesta. Jos ei, niin toimita kopiot todistuksesta ilmoituksen yhteydessä pentuvälittäjälle! Jos haluat tulokset tallennettavaksi myös viralliselle listalle, toimita todistus myös jalostustoimikunnalle.